Jak se k nám dostanete směrem od Lovosic

Zpět na hlavní stranu                Od Litoměřic                Od Prahy

- po silnici č.15
- na kruhovém objezdu u Terezína pojedete doprava (směrování na Bohušovice)
- za 2 km dojedete do Bohušovic a dále se řídíte podle mapky města (viz níže)
Mapka města Bohušovice nad Ohří
Kuželna SKK Bohušovice se nachází v ulici Keblická (vedle kina za tenisovými kurty).
                            Parkování vozidel je možné přímo před kuželnou.

Zpět na hlavní stranu                Od Litoměřic                Od Prahy