Zpět na hlavní stranu            Příslušenství kuželen

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Dopadiště

Dopadiště   leží  na  konci  dráhy  a slouží      zastavení    odvedení koule      k     podavači.     Hloubka dopadiště        musí        být       za přepadovým trámcem minimálně 80  mm  a   musí   se  prohlubovat tak,    aby    se    koule    samovolně pohybovala  k  podavači koulí. V prostoru   dopadiště  je  umístěna závěsná    odrazová    stěna    ve vzdálenosti    650    mm   od   osy ložiska   kuželky   č.  9  (zadní roh).
Dopadiště
Zadní odrazová stěna
    
 (konec dráhy)