Kuželky
Kuželky jsou rozestavěné do kosočtverce
(viz obr. Rozestavění kuželek) a každá má svůj název.
č. 1 - přední roh
č. 2 - levá přední dáma (fána)
č. 3 - pravá pření dáma (fána)
č. 4 - levý roh (sedlák)
č. 5 - král
č. 6 - pravý roh (sedlák)
č. 7 - levá zadní dáma (fána)
č. 8 - pravá zadní dáma (fána)
č. 9 - zadní roh

 

 

Nový typ kuželek

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Zpět na hlavní stranu            Příslušenství kuželen
Rozestavění kuželek

Přesné rozestavění kuželek zajišťuje ložiskový kříž (viz obrázek), na kterém je postaveno všech 9 kuželek. Čtyři kuželky jsou postaveny v rozích čtverce  o   úhlopříčce 100 cm, další čtyři stojí ve středu každé ze čtyř stran tohoto čtverce. Zbývající devátá kuželka,  nazývaná
"král",   stojí   uprostřed   čtverce.   Úhlopříčka   leží  v podélné  ose  kuželkářské  dráhy.  Vzdálenost  středů ložisek   levé   a   pravé  krajní  kuželky,  z  pohledu  hráče, od boční stěny (mantinelu) je 35 cm. Ložiskový kříž je většinou    zhotoven      textilové   desky    rozměrech 1700x1200x20 mm a povrch kříže musí být umístěn 1 až 3 mm pod úrovní povrchu dráhy.
Výška kuželek
Všechny  kuželky,  mimo  kuželku  č.  5  (výška  430  mm),  která  může  mít hlavičku, jsou vysoké  400  mm.  Kuželka  má  základnu  (patu),  tělo,  krk  a  hlavu. Příčné  průřezy  jsou kruhové,  přičemž  největší  průměr  průřezu   tělo  kuželky,  a  to  100 mm.  Je  to  v oblasti, do níž naráží koule.
Hmotnost kuželek
Hmotnost  kuželky je 1750 g,  u  kuželky  č. 5 pak 1780 g,  vždy s tolerancí  ± 30 g.  Těžiště kuželky  by  mělo  být  ve  výšce  162 mm  ±  3  mm  nad  základnou  kuželky, uprostřed jejího těla.  V  patě  kuželky  je  usazena   ocelová   kulička  o  průměru  19  mm,  kterou  tlačí  ocelová pružina    nebo   gumový   váleček   do   otvoru   ocelové
příložky   o   průměru   55   mm  a  tloušťce   6,5  mm.  Tlak
pružiny na kuličku by měl být v rozmezí 1900-2000 g.
Je to důležité v případě, kdy dojde k vysunutí kuželky
z   ložiska        jemným         nárazem  hozené  koule  nebo  jiné
kuželky.  Právě  kulička,  která  vyčnívá  z  kuželky, se
postará   o   to,   aby   kuželka   spadla   a   nezůstala   stát
mimo ložisko.
Kuželky
Ložiskový kříž
V      současné       době       WBNA  (světová    kuželkářská    federace) připravila nový typ kuželky, která se   liší    tvarem   a   umístěním  těžiště kuželky     a      nemá    v    patě    kuželky umístěnou      ocelovou                     kuličku.
Zpět na hlavní stranu            Příslušenství kuželen