Zpět na hlavní stranu            Příslušenství kuželen
Počítadlo (totalizátor)
Signální zařízení signalizující poražení kuželek musí svým
tvarem  a   rozlišovací   schopností  být  zřetelné  z  prostoru
hlediště  (viz  obrázek - jedná  se  o  vrchní  zelenou  část,
kde je znázorněno rozestavení kuželek).

Totalizátor   (pomocný  počítač)   je   propojen    ASK
(automatický   stavěč   kuželek)   a   musí   splňovat    tyto
požadavky:
- registrovat počet provedených hodů
- oznámit počet poražených kuželek v provedeném hodu
- oznámit celkový součet poražených kuželek ve všech provedených hodech
Dále může ukazovat:
- zbývají čas
- chybné hody
- rychlost koule

Ukazatel na totalizátoru musí být ovladatelný a musí umožňovat provedení korekce na základě rozhodnutí rozhodčího (chybný záznam, atd.).
Signální zařízení s
    totalizátorem