Zpět na hlavní stranu            Příslušenství kuželen
Zásobník koulí

- musí být konstruován tak, aby nebyl hlučný a nemohlo
  dojít k úrazu
- musí být umístěn tak, aby hráč mohl pohodlně odebírat
   koule (výška min. 650 mm)